Toyo Language School(Toyo språkskola)

alt here...

Aaberg Andreas Gjermundさん-Swedish

alt here...

Halling Bjorn Robinさん-Swedish


Toyo language school (TLS) är en japansk språkskola belägen i Nishi-Kasai – ett beboeligt stadsområde som rankas som väl omtyckt bland japaner.
Med hjälp av skräddarsydd support för varje enskild student, är våran policy att göra just din framtidsvision möjlig.


5 valbara kurser/inriktningar

Våra kurser erbjuder ett brett utbud, och förbereder varje student inför exempelvis: fortsatta studier på KY-utbildning, universitet, masterprogram, konstskola eller arbetssökning. Alla 5 kurser på Toyo language school är konstruerade för att ge personlig vägledning, med syftet att förverkliga studenternas målsättningar.

●Fortsatta studier på masterprogram

大学院De japanska masterprogrammens studiesystem skiljer sig från andra länders på ett flertal punkter. Efter att våra studenter har fått en överblick över hur dessa system ser ut, deltar de i två masterprogramsförberedande lektioner per vecka. Och får även personlig vägledning inför framtida masterstudier. De här lektionerna är fokuserade på just de akademiska färdigheter som krävs inom respektive studieområde för studenternas kommande masterstudier. Vägledningen genomförs individuellt tillsammans med kandidatexaminerade personer inom bl.a. litteratur, ekonomi och vetenskapliga ämnen.


●Fortsatta studier på universitetsnivå

大学På TLS hålls lektionerna av en rutinerad lärarpersonal med mångårig erfarenhet och färsk vetskap kring förberedande studier inför antagning till universitet. Målet med TLS universitetsförberedande kurser är inte enbart strävan efter antagning till en önskad utbildning för våra studenter. Vi vill också hjälpa dem att utveckla det logiska tänkande som behövs för att undvika missförståelser i den japanska undervisningen. Genom de privata mötena med studievägledaren, kan studenterna bestämma sina förstahandsval av universitet, samt förbereda sig på att uppnå tillräckligt höga poäng på “EJU” (prov för utländska studenter som önskar att studera vid ett japanskt universitet). Lektionerna innehåller exempelvis japanska, allmänna ämnen och matematik.


●Fortsatta studier på KY-utbildning

I japan finns ca 3000 yrkesinriktade utbildningar. Dessa utbildningar innefattar ett väldigt brett spektrum av utbildningar. Anime (animation), restaurang, mode, och turism – för att nämna några som är direkt knutna till ett visst yrkessområde. På TLS fokuserar vi oss på att förse alla studenter med förståelse för KY-systemet, vägledning, samt fullständig förberedelse inför processen som krävs för att klara antagningsproven. Utöver detta utnyttjar vi också vår koppling till Japans största KY-nätverk: Jikei Group till fullo, och erbjuder program med praktikbesök på vissa arbetsplatser och studiebesök, som inte finns tillgängliga på andra skolor.


●Fortsatta studier på konstskola

美術大学För att kunna studera på till exempel Tama konstskola, eller Musashino konstskola, räcker inte enbart goda språkkunskaper i japanska, utan även kunskap om design. På japanska konstskolor, där “skapande” anses vara konstens signum, efterfrågas talangfulla personer som har förmågan att kommunicera med andra människor via sina verk. Därför har Toyo språkskola inrättat en konstinrikting. Denna inriktning är tänkt att hjälpa våra konstintresserade studenter att spara tid som kan användas till att effektivt utveckla och berika sina japanskakunskaper. Lärarpersonalen är högkvalificerad med lång erfarenhetsbakgrund.


●Arbetssökning i Japan

jobDenna kurs är speciellt ämnad för studenter som siktar på att söka arbete efter att japanskastudierna är fullbordade. Villkoren för att kunna ta denna kurs är att ha avklarat JLPT-N2 (Japanese Language Proficiency Test nivå 2) eller med motsvarande japanskakunskaper, att efter ett års studier av denna kurs ha som målsättning att avklara Japanese Language Proficiency Test nivå 1, Proficiency Test for Working in Japanese Companies, samt Office Jobs Certification Test. Vi lägger stark fokus på support för ansökan om praktikplatser på företag, och arbetar för att tillgodose alla studenter med jobbmöjligheter vid slutet av kursen.


Introduktionskurs för aspirerande japanskalärare

Varför inte utnyttja japanskakunskaperna du fått från TLS i ditt hemland?
Idag förekommer det ofta att folk väljer att utbilda sig till japanskalärare trots att de inte har japanska som förstaspråk. Det är självklart vanligt att japanskalärare med japanska som modersmål efterfrågas på japanskautbildningar, men de är samtidigt betydligt dyrare att anställa. I många fall anställs japanska modersmålstalare under en viss tidsperiod, för att undervisa tillsammans med japanskalärare som inte har japanska som förstaspråk.
De som efterfrågas i dessa fall, är personer som har studerat japanska i Japan. På TLS får man lära sig japanska i en rolig miljö där man har chansen att lära känna både japaner, och det japanska samhället. Som aspirerande japanskalärare är detta en väldigt meriterande erfarenhet. TLS arbetar för att göra hjälpa dig designa din egen karriär.

Aktiviteter

Toyo language school arrangerar många olika aktiviteter året runt. Allt från sommarfestivaler, examensresor och säsongsrelaterade aktiviteter. Vi styr också upp sociala evenemang via Jikei Group, där studenter från flera andra KY-utbildningar också deltar. Dessa evenemang ger ett unikt tillfälle att få använda sin japanska utanför skolan, och målet är bland annat att få möjligheten att utveckla sina japanskakunskaper ytterligare.


●Sportdagar

Under Golden Week (som infaller i slutet av april till början av maj) ordnar vi sportevenemang med syftet att stärka klassens team-känsla och gemenskap. Varför inte sporta lite med klasskompisarna för att lära känna varandra lite bättre?
●Informationsmöten om fortsatta studier

På Toyo language school organiserar vi informationsmöten (tre gånger per år) ämnade för studenter som är intresserade av just fortsatta studier i Japan. Till dessa möten kommer lärare från ryktbara universitet i Tokyo, och lärare från Jikei Group för att bidra med viktig information om antagningprocesser för olika utbildningar. Informationstillfällena är oerhört värdefulla för dig som vill veta mer om tillvägagångssätt inför antagning, samt karriärsmöjligheter i framtiden efter att utbildningen är klar.
●Praktik på Tokyo Disney Resort

Ett program som lämpar sig väl med tanke på att TLS närhet till Tokyo Disney Resort (TDS). Här får eleverna inrikta sig på serviceyrket, och lösa olika uppsättningar av uppgifter som är fördelade inom respektive nivåer.
●Gemensamt program med japanska studenter

Som medlem av Jikei-group utnyttjar vi var tredje månad möjligheten att organisera ett program som fortgår gemensamt med japanska studenter. Programmet medför också en unik studiemiljö där man har chansen att utbyta livserfarenheter, fråga japanska studenter om vardagslivet, och ett tillfälle att använda sin japanska.


●Presentering av resultat

Efter ett års studier på Tokyo Disney Resort har studenterna uppnått olika nivåer. Presentationen av sin egen insats under praktiken på TDS görs i mars. Själva presentationen kan genomföras på flera sätt. Exempelvis genom tal, skådespel eller andra former. Det viktigaste är inte hur pass bra japanska man behärskar, utan snarare att lyckas imponera på åhörarna med ett intressant innehåll.

Logi

●Studentboende

För att upprätthålla en stadig språkutveckling i din japanska är ett bekvämt boende en viktig faktor. Toyo Language school erbjuder ca. 150 studentboenden som ligger inom 15 minuters cykelavstånd från skolan. Det finns flera alternativa boendeformer för våra studenter att välja mellan, exempelvis: studentrum i korridor, boende i samma byggnad som lärare, eller egen lägenhet. Vi vill ge våra studenter ett brett utbud av boendemöjligheter för att kunna tillfredställa var och ens personliga önskemål. Därefter kan alla på ett tryggare och enklare sätt förverkliga sina drömmar.

●Homestay-programmet

Jag vill ha fler möjligheter att använda min japanska!
Jag vill bo i en genuint japansk miljö tillsammans med lokalbefolkningen!
Jag vill lära känna japaner!
Jag vill bo där jag får uppleva japansk kultur och tradition från insidan!
Yttranden och önskemål som dessa hör man ofta bland studenter som gör utlandsstudier i Japan. Och precis detta kan man få uppleva genom att prova på Homestay hos en japansk värdfamilj. Det är inte många som känner till möjligheten till denna boendeform i Japan, men faktum är att personer som väljer att bo hos japanska värfamiljer ökar varje år. Många utlänningar väljer just detta för att vässa till sin japanska, och för att skaffa erfarenhet av genuin japansk kultur.
Toyo language school hoppas på att kunna erbjuda dig en sådan livsstil genom Homestay-programmet.
TLS organiserar inneboende hos japanska värdfamiljer via nätverket: Homestay in JAPAN. Här finns ca 1500 värdfamiljer registrerade – var och en med sitt eget motto, och support för dig som deras gäst.
För dig som vill öva upp din japanska till en högre nivå, varför inte prova på Homestay-programmet?
※ Om ni har frågor angående utlandsstudier i Japan, eller om hur ansökningsprocessen går till så ebjuder vi er gärna hjälp på både engelska och japanska.


  • Contact
  • Inquiry Form
  • Domitories
  • TLS PHOTO
  • TLS BLOG
  • TLS MOVIE
  • 卒業生の活躍
search
Facebook weibo cafe.naver youtube flickr