Škola jezika Toyo(東洋言語学院)

“Toyo Language School” je škola jezika, koja se nalazi u Nishi-Kasaju. Nishi-Kasaj pripada onim gradovima, koja je na državnoj toplisti japanskih gradova.
To je škola u kojoj se pruža svakom đaku pojedinačna pomoć koja mu omogućava čistu sliku budućnosti.


U zavisnosti od interesovanja đaka nudimo 5 kurseva

Izabrani životni put đaka može biti raznovrstan: stručna skola, univerzitet, postgradualne studije, univerzitet umetnosti, zapošlenje u Japanu ili negde drugde. U školi jezika Toyo trudimo se da zadovoljimo potrebu svakog đaka. Da bi svi mogli ostvariti svoje planove nudimo 5 kursa, koji se uklapaju sa ciljevima đaka.

●Dalje obrazovanje na postgradualnim studijama

大学院Postgradualne studije u Japanu u mnogome se razlikuju od drugih zemalja. Nakon izbora kursa i upoznavanja japanskog sistema u okviru časova, koje imaju nedeljno dva puta, i pojedinačnih priprema pripremaju se za dalji nastavak školovanja. Na časovima se fokusiramo
na osnovnu naučnu osposobljenost nephodnu za sve naućne oblasti. Nadalje, tokom priprema pojedinca jedan profesor ga podučava, koji ima minimum master diplomu u izboru bilo koje oblasti prirodnih, ekonomskih i drugih.


●Dalje obrazovanje na univerzitetu

大学TLS na osnovu više godišnjeg iskustva daljeg obrazovanja na univerzitetu organizuje specialne kurseve univerzitetskog obrazovanja, gde je odgovorni profesor upoznat sa najnovijim tendencijama prijemnih ispita. U TLS-u priprema za univerzitet, je jedan takav kurs, koji se fokusira nem samo na uspešan prijemni, nego obezbeđuje sposobnost logičnog razmišljanja, da đaci na univerzitetu ne bi imali problema sa japanskim jezikom. Tokom kozultacije sa konsultantnim profesorom se odlučuje željeni univerzitet. Cilj kursa je da na ispitu za međunarodne studente za prijemni na japanskom univerzitetu (Examination for Japanese University Admission for International Student- EJU) da bi se postigao visoki broj bodova ugrađeni su predmeti kao sto je: japanski jezik, osnovni predmeti, matematika i tako dajle.


●Dalje obrazovanje u stručnoj školi

U Japanu ima otprilike 3000 stručnih škola.U stručnim školama mogu se učiti predmeti neposredno vezanih za posao u širokoj oblasti, kao na primer: animacija, kulinarstvo, moda, turističko vođene i tako djale. U TLS-u pomažemo đacima tokom celog procesa da razumeju sistem stručnih škola, i da pronađu čime žele da se bave i uspešno polože prijemni. Maximalno koristeći činjenicu da smo ćlanovi najvećeg lanca Japanske stručne škole Jikei, nudimo takve programe koji se vezuju za dalje obrazovanje, koje druge škole nemaju, naprimer obilazak škola i slično.


●Dalje obrazovanje na umetničkom univerzitetu

美術大学Da bi neko dalje učio na umetničkom univerzitetu, kao sto su Tama Umetnički Univerzitet ili Musashino Umetnićki Univerzitet pored poznavanja japanskog jezika mora da savlada sposobnost pravljenje skica i projekata. Japanski umetnički fakulteti takve talante traže, koji odgovarajući izazovu umetnosti svojim umetničkim darom uspevaju da komuniciraju sa ljudima. Iz ovog razloga u Toyo školi imamo kabinet za umetnost time smanjujemo opterećenost đaka za putovanje, tome školujemo đake bogate japanske komunikacionalne sposobnosti. Zapošljavamo uspešne is iskusne profesore.


●Zapošljavanje u Japanu

jobOvo je specialni kurs za one đake koji nakon završetka škole japanskog jezika, žele da se zaposle. Uslov za prijem kursa je 2.stepen japanskog jezičkog ispita (Japanese Language Profiency test, JLPT) ili tom stepenu odgovarajuće znanje jezika. Kurs, koji traje jednu godinu, se fokusira na uspesno polaganje 1.stepena japanskog jezičkog ispita, na ispitu za sposobnost za zaposlavanje u japanskim firmama i na ispitu kancelarijskih poslova. Tokom ovog perioda obezbeđujemo temeljnu pomoć za zaposlenje, koji se fokusira na zapošljavanje pripravnika kao i svih đaka.

Uvodni kurs za profesore japanskog jezika

Zašto ne koristite u vašoj zemlji svoja iskustva, koje ste u TLS-u sticali?
U drugim zemljama mnogo puta domaći uče obrazovanje japanskog jezika i postanu profesori, i zbog toga mnogobrojne institucije obrazovanja japanskog jezika traže profesore japanskog maternjeg jezika. Sa zaposlenjem japanaca povećavaju se troškovi, i zbog toga samo mali broj japanaca zapošljavaju kao asistente na određeno vreme, koji sa domaćima zajedno predaju.
U ovakvim situacijama su potrebni đaci, koji imaju iskustvo japanskog obrazovanja. Naši đaci tako što u TLS-u uče japanski jezik mogu da se upoznaju sa japancima i sa japanskom kulturom, i tako imaju mogućnost da u budućnosti rade kao profesori japanskog jezika. TLS pomaže đacima da isplaniraju svoju karijeru.

Aktivnosti

U školi jezika Tojo tokom godine organizujemo mnogobrojne aktovnosti. Pored sezonskih aktivnosti kao što su letnji festival, maturske ekskurzije i tako dalje maximalno koristeći činjenicu da smo članovi lanca Japanske stručne škole, Jikei organizujemo mnogobrojne zajedničke programe. Takvi događaji omogučavaju đacima dobru priliku, da istinski koriste japanski jezik. Kroz takve programe želimo da pomažemo đacima u savršavanju japanskog jezika.


●Sportsi dan

Cilj sportskog dana, koji se organizuje tokom zlatne nedelje (kraj aprila i početak maja) je da razvija timski rad grupa. Želeli bi da se svako kroz sport druži sa drugovima iz grupe i da za japanski život nađe prave drugove.
●Informacije o daljem obrazovanju

U školi jezika Toyo tri puta u godini držimo informisanje o daljem obrazovanju. Profesori i đaci poznatih fakulteta Tokija i iz Stručnih Škola, koji pripadaju Jikei Grupi posećuju našu školu. To omogućava sticanje potrebne informacije za prijemni kao i samo ovde dostupne informacije nakon prijemnog u vezi životne karijere.
●Praksa u Tokio Disney Resortu

Tokio Disney Resort (TDR) je blizu TLS-u, tako da je to program koji se podrazumeva. Dok učimo o maksimalnoj uslužnosti TDR-a, rešavamo zadatke različitoga stepena. U Božićnom TDR-u zabavljajući se učimo.
●Zajednički program sa japanskim đacima

Koristeći činjenicu da smo članovi Grupe Jikei tromesečno jednom organizujemo zajedničke programe sa japanskim đacima. Ovo je izuzetna prilika da iskoristimo proveru znanja japanskog jezika, i da ih nečemu učimo na našem jeziku ili da se interesujemo o životu japanskih đaka.


●Izveštaj o uspesima

Nakon učenja od godinu dana nivo znanja đaka je različit. Ovaj izveštaj o uspesima je dobra prilika da svako prikaže svoje sposobnosti na kraju godine u martovskom terminu. Razgovor ili predavajne, japanska predstava i tako dajle u različitim formama ne samo znanje japanskog jezika, nego i fascinantni sadržaj je važan.

Smeštaj

●Đački internat

U savršavanje znanje japansog jezika podpomaže ugodna životna okolina. Toyo Language School unutar 15 munita razdaljine biciklom otprilike 150 soba obezbeđuje. Đaci u zavisnosti stila života mogu da biraju: u internatu soba za pojedinca, u internatu gde živi i profesori, i mogu da iznajme stan. U mirnim i bezbednim uslovima života svako može da ostvari svoj san.

●Program posete porodicama

Želim što više mogućnosti korišćenja japanskog jezika!
Želim da živim u okruženju maternjeg jezika!
Želim japanske drugove!
Želim da iskusim japansku kulturu i običaje u stvarnom životu!
Sve ovo često se čuje od inostranih đaka, koji uče i Japanu. Potrebe ovih đaka zadovoljavaju posete porodicama. Nije mnogo poznato da u Japanu ima mogućnosti posete porodicama. Inače svake godine sve više porodica primaju đake, na taj način mnogo stranaca usavršava znanje japanskog jezika, ili stiče iskustva japanske kulture.
Da bi đaci zadovolavajuće učenje nastavali škola Toyo pruža informacije u vezi programa posete porodicama.
TLS je u vezi sa lancem Homestay in Japan, gde je registrovano odprilike 1500 porodica iz celog Japana i gde pružajući svakome ponaosob usluge pomažu đacima.
Zašto ne isprobate posetu porodici da još bolje savladate japanski jezik?※ U vezi učenja u Japanu i aplikacije na Vaša pitanja odgovaramo na engleskom i japanskom jeziku.


  • Contact
  • Inquiry Form
  • Domitories
  • TLS PHOTO
  • TLS BLOG
  • TLS MOVIE
  • 卒業生の活躍
search
Facebook weibo cafe.naver youtube flickr