Toyo Nyelviskola(東洋言語学院)

alt here...

Molnar Lillaさん、Petran Ritaさん-Hungarian


Nyelviskolánk Nishi-Kasaiban található. Ez a városrész a japán lakosság körében is a kedvelt lakókörnyzet kategóriába tartozik.
Iskolánkban minden hallgatónak egyéni és széleskörű támogatást biztosítunk. Itt mindenki megtalálhatja számításait.Célorientáltan választható 5 kurzus

Pályaválasztási igények: szakiskolák, egyetemek, posztgraduális képzések, művészeti egyetemek, munkavállalás Japánban vagy más országokban. Mérlegelve az egyéni célokat öt kurzust működtet iskolánk.

●Továbbtanulás posztgraduális képzésen

大学院A japán posztgraduális képzési rendszer számos egyedi elemmel rendelkezik. A kurzusra felvételt nyert diákok a japán rendszer megismerése mellett heti két alkalommal felkészítő órán illetve egyéni konzultáción vesznek részt. A felkészítő órákon elsősorban az általános kutatási területek tudományos ismereteinek feldolgozása folyik. Az egyéni konzulátciókat min. MA végzettséggel rendelkező reál, humán illetve gazdasági területen végzett szakemberek vezetik.


●Továbbtanulás egyetemen

大学Iskolánk az egyetemi felvételi felkészítés területén hosszú évek tapasztalataival rendelkezik. Oktatóink aktuális felvételi trendekben való jártasságára építve speciális kurzusokat szervezünk egyetemre készülőknek. Kurzusaink célja nem csak a sikeres felvételi vizsga elérése, hanem a logikus gondolkodás képességének elsajátítása is. Erre különösen annak lesz szüksége, aki japán nyelven folytatja egyetemi tanulmányait. A vezető tanár segítségével személyes konzultáción születik döntés egyrészt arról, melyik intézménybe folytassa a hallgató a tanulmányait. Másrészt a kurzusaink órarendjében a japán nyelv mellé, az általános tantárgyakat pl. a matematikát is beépítettük, hogy a Japán Egyetemre Felvételiző Nemzetközi Diákok Vizsgáján (Examination for Japanese University Admission for International Student, EJU) minél magasabb pontszámot érhessenek el hallgatóink.


●Továbtanulás szakiskolában

Japánban csaknem 3000-re tehető a szakiskolák száma. A szakiskolák kurzusain olyan tanulmányokat végezhetnek a tanulók, amelyek közvetlenül valamilyen kereső tevékenységhez kötődnek. Ide tartozik például az animáció, a konyhaművészet, a divat, az idegenvezetés stb. Nyelviskolánkban hallgatóink megismerhetik a japán szakiskola rendszert, továbbá teljes körű segítséget nyújtunk a szakmaválasztásban, és a sikeres felvételi felkészítésben. Valamint maximálisan kiaknázva a Jikei csoport (Japán legnagyob szakiskola hálózata)tagiskolája címet, egyedi és speciális továbbtanulással kapcsolatos programokat kínálunk (pl. szakmai gyakorlat, iskolalátogatás stb).


●Továbbtanulás művészeti egyetemen

美術大学A japán művészeti egyetemeken (pl. Tama Művészeti Egyetem, Musashino Művészeti Egyetem) a japán nyelv mellett vázlat és formatervezés ismeretekre is szükség van. A japán művészeti egyetemek olyan tehetségek jelentkezését várják, akik a művészet kihívásának megfelelően az “alkotói tevékenységen” keresztül tudják megszólítani a nagyközönséget. Ezért iskolánkban a hallgatói igényeknek megfelelően művészeti stúdiót rendeztünk be, ahol a japán kommunikációs képességeket is hatékonyan tudjuk fejleszteni. Oktatóink eredményes szakemberek és gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek.


●Munkavállalás Japánban

jobEz egy speciális kurzus azoknak, akik nyelviskolai tanulmányaik befejezése után munkát szeretnének vállalni. A kurzusra jelentkezés feltétele Japán Nemzetközi Nyelvvizsga bizonyítvány (2. szint) (Japanese Language Proficiency Test, JLPT) vagy annak megfelelő japán nyelvtudás. Az egy éves tanfolyam célja: Japán Nemzetközi Nyelvvizsga bizonyítvány (1. szint), Japán Vállalati Kompetencia szakvizsga, illetve Irodai szakvizsga. A kurzus ideje alatt teljeskörű munkavállalási szaktanácsadást nyújtunk gyakornoki lehetőségekkel ötvözve, és mindent megteszünk azért, hogy valamennyi hallgatónk sikeres legyen a munkaerőpiacon.

Rövid nyári kurzusok

Iskolánk az idén is indít rövid nyári kurzusokat. Az elmúlt évek tapasztalatai illetve hallgatóink kérdőívei alapján az idén nyáron 1-4 hetes, heti bontású tanfolyamokat szervezünk. A kurzusszámok növelésével a jelentkezők nyári programtervezését kívántunk megkönnyíteni. A normál japán nyelvórákon kívül kurzusainkat szakiskolai látogatással és homestay programokkal is gazdagítottuk. Jelentkezőinknek személyre szabott, eredményes, rövid tanfolyamokat kínálunk.

Japán nyelvtanári bevezető kurzus

Nincs kedve hazájában hasznosítani az iskolánkban szerzett tapasztalatait?
Számos országban megfigyelhető, hogy a helyiek tanítják a japán nyelvet, miután ezzel kapcsolatos tanulmányokat folytattak. Ezért igen sok intézmény anyanyelvű japán tanárokat keres. A japánok foglalkoztatása pluszköltséggel jár, ezért minimális létszámban inkább csak tanári asszisztenként, rövid határidős szerződéssel alkalmazzák őket a helyiek mellett.
Ilyenkor van szükség olyan diákokra, akik Japánban gyűjtöttek tanulmányi tapasztalatokat. Iskolánk végzettjei a japán nyelv segítségével megismerik a japán emberek mentalitását és a japán társadalom helyzetét, ami lehetővé teszi számukra, hogy a jövőben japán nyelvtanárként keressék kenyerüket. Mi minden hallgatónak segítünk megtervezni karrierjét.

Tevékenységek

Nyelviskolánkban egész évben változatos programokat szervezünk. A szezonális eseményeken kívül (nyári fesztivál, tanfolyamzáró kirándulás stb.) igyekszünk maximálisan kihasználni a Jikei Csoport tagsága kínálta lehetőségeket. Számos közös rendezvényt bonyolítunk le a Csoport szakiskoláival, lehetőséget teremtve ezzel a nyelvgyakorlásra. Célunk, hogy közös programokon keresztül fejlesszük hallgatóink japán nyelvtudását.


●Sportnap

Az Aranyhéten (április vége május eleje) szervezett sportnappal az osztályon belüli csoportmunkát szeretnénk fejleszteni. A rendezvény résztvevői a testmozgás örömein túl jobban megismerkedhetnek csoporttársaikkal és életre szóló barátságokat köthetnek Japánban.
●Pályaválasztási tájékoztató

Iskolánkban évente háromszor tartunk pályaválasztási tájékoztatót, ahol nagyon sok értékes információhoz juthatnak a továbbtanulni illetve az elhelyezkedni szándékozók. Híres tokiói egyetemekről valamint a Jikei Csoport szakiskoláiból érkeznek tanárok illetve diákok a rendezvényre, hogy a felvételihez és a pályaválasztáshoz szükséges információikat megosszák a hallgatósággal.
●Gyakorlat a Tokyo Disney Resort-ban

A Tokyo Disney Resort (TDR) közel van iskolánkhoz, ezért ez egy könnyen kivitelezhető program. A TDR vendégközpontú szolgáltatástudatának elsajátításával hallgatóink különböző szintű feladatokat oldanak meg. Karácsonyi milliőben a TDR-ben összekötjük a kellemest a hasznossal.
●Közös program japán diákokkal

A Jikei Csoport tagiskolájaként japán diákokkal három havonta szervezünk közös programokat. Ez egy remek lehetőség arra, hogy hallgatóink kipróbálják japán nyelvtudásunkat, bemutassák nyelvüket illetve megismerjék a japán diákok életét.


●Prezentációs program

Egy év tanulás után a diákok különböző szintű tudás birtokába jutnak. A prezentációs program egy nagyszerű alkalom arra, hogy mindenki számot adjon tanév végi tudásáról. A diákok által választható szónoklatokban, előadásokban vagy japán színjátékokban nem csak a japán nyelvtudáson van a hangsúly, hanem a nézők tetszésének a megnyerésén is.

Szállás

●Diákszálló (kollégium)

A japán nyelvtudás fejlődésének nélkülözhetetlen eleme a kényelmes lakókörnyezet. Iskolánk kerékpárral 15 percre egy 150 szobás kollégiumba tud szállást biztosítani diákjainak. Életstílusnak megfelelően választható csoportos illetve magánszoba, vannak olyan részlegek, ahol bent lakik a kollégiumvezető is, és vannak normál bérlakás jellegű szobák is. Nyugodt és biztonságos környezetet kínálunk, ahol mindenki megvalósíthatja élete álmát.

●Homestay programok

Szeretnék több lehetőséget, hogy gyakorolhassan a japán nyelvet!
Szeretnék anyanyelvi közegben élni!
Szeretnék japán ismerősöket!
Szeretném a mindennapi életben megismerni a japán kultúrát és szokásokat!
A Japánban tanuló külföldi diákoktól gyakran hallhatunk hasonló kéréseket. Az ő elvárásaiknak tesz eleget a homestay program. Kevesen tudják, hogy Japánban is vannak olyan családok, akik határozott időre befogadnak külföldi diákokat (homestay program), és ezeknek a családoknak a száma évről évre növekvő tendenciát mutat. Másrészt egyre több külföldi fejleszti ezúton japán nyelvtudását illetve szerez közvetlen tapasztalatokat a japán kultúráról.
A Toyo Nyelviskola homestay programokkal kapcsolatos információkkal is segíti a hallgatókat.
Iskolánk kapcsolatban áll a Homestay in JAPAN! hálózattal, ahova körülbelül 1500 japán család regisztráltatta magát befogadóként, és ahol személyre szóló szolgáltatást nyújtanak a diákoknak.
Nincs kedve japán családban fejleszteni nyelvtudását?
※ Tanulási lehetőségekkel illetve jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseikre angolul vagy japánul válaszolunk.


  • Contact
  • Inquiry Form
  • Domitories
  • TLS PHOTO
  • TLS BLOG
  • TLS MOVIE
  • 卒業生の活躍
search
Facebook weibo cafe.naver youtube flickr