Toyo Nyelviskola(東洋言語学院)

alt here...

Molnar Lillaさん、Petran Ritaさん-Hungarian


Nyelviskolánk Nishi-Kasaiban található. Ez a városrész a japán lakosság körében is a kedvelt lakókörnyzet kategóriába tartozik.
Iskolánkban minden hallgatónak egyéni és széleskörű támogatást biztosítunk. Itt mindenki megtalálhatja számításait.Célorientáltan választható 5 kurzus

Pályaválasztási igények: szakiskolák, egyetemek, posztgraduális képzések, művészeti egyetemek, munkavállalás Japánban vagy más országokban. Mérlegelve az egyéni célokat öt kurzust működtet iskolánk.

●Továbbtanulás posztgraduális képzésen

大学院A japán posztgraduális képzési rendszer számos egyedi elemmel rendelkezik. A kurzusra felvételt nyert diákok a japán rendszer megismerése mellett heti két alkalommal felkészítő órán illetve egyéni konzultáción vesznek részt. A felkészítő órákon elsősorban az általános kutatási területek tudományos ismereteinek feldolgozása folyik. Az egyéni konzulátciókat min. MA végzettséggel rendelkező reál, humán illetve gazdasági területen végzett szakemberek vezetik.


●Továbbtanulás egyetemen

大学Iskolánk az egyetemi felvételi felkészítés területén hosszú évek tapasztalataival rendelkezik. Oktatóink aktuális felvételi trendekben való jártasságára építve speciális kurzusokat szervezünk egyetemre készülőknek. Kurzusaink célja nem csak a sikeres felvételi vizsga elérése, hanem a logikus gondolkodás képességének elsajátítása is. Erre különösen annak lesz szüksége, aki japán nyelven folytatja egyetemi tanulmányait. A vezető tanár segítségével személyes konzultáción születik döntés egyrészt arról, melyik intézménybe folytassa a hallgató a tanulmányait. Másrészt a kurzusaink órarendjében a japán nyelv mellé, az általános tantárgyakat pl. a matematikát is beépítettük, hogy a Japán Egyetemre Felvételiző Nemzetközi Diákok Vizsgáján (Examination for Japanese University Admission for International Student, EJU) minél magasabb pontszámot érhessenek el hallgatóink.


●Továbtanulás szakiskolában

Japánban csaknem 3000-re tehető a szakiskolák száma. A szakiskolák kurzusain olyan tanulmányokat végezhetnek a tanulók, amelyek közvetlenül valamilyen kereső tevékenységhez kötődnek. Ide tartozik például az animáció, a konyhaművészet, a divat, az idegenvezetés stb. Nyelviskolánkban hallgatóink megismerhetik a japán szakiskola rendszert, továbbá teljes körű segítséget nyújtunk a szakmaválasztásban, és a sikeres felvételi felkészítésben. Valamint maximálisan kiaknázva a Jikei csoport (Japán legnagyob szakiskola hálózata)tagiskolája címet, egyedi és speciális továbbtanulással kapcsolatos programokat kínálunk (pl. szakmai gyakorlat, iskolalátogatás stb).


●Továbbtanulás művészeti egyetemen

美術大学A japán művészeti egyetemeken (pl. Tama Művészeti Egyetem, Musashino Művészeti Egyetem) a japán nyelv mellett vázlat és formatervezés ismeretekre is szükség van. A japán művészeti egyetemek olyan tehetségek jelentkezését várják, akik a művészet kihívásának megfelelően az “alkotói tevékenységen” keresztül tudják megszólítani a nagyközönséget. Ezért iskolánkban a hallgatói igényeknek megfelelően művészeti stúdiót rendeztünk be, ahol a japán kommunikációs képességeket is hatékonyan tudjuk fejleszteni. Oktatóink eredményes szakemberek és gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek.


●Munkavállalás Japánban

jobEz egy speciális kurzus azoknak, akik nyelviskolai tanulmányaik befejezése után munkát szeretnének vállalni. A kurzusra jelentkezés feltétele Japán Nemzetközi Nyelvvizsga bizonyítvány (2. szint) (Japanese Language Proficiency Test, JLPT) vagy annak megfelelő japán nyelvtudás. Az egy éves tanfolyam célja: Japán Nemzetközi Nyelvvizsga bizonyítvány (1. szint), Japán Vállalati Kompetencia szakvizsga, illetve Irodai szakvizsga. A kurzus ideje alatt teljeskörű munkavállalási szaktanácsadást nyújtunk gyakornoki lehetőségekkel ötvözve, és mindent megteszünk azért, hogy valamennyi hallgatónk sikeres legyen a munkaerőpiacon.

Japán nyelvtanári bevezető kurzus

Nincs kedve hazájában hasznosítani az iskolánkban szerzett tapasztalatait?
Számos országban megfigyelhető, hogy a helyiek tanítják a japán nyelvet, miután ezzel kapcsolatos tanulmányokat folytattak. Ezért igen sok intézmény anyanyelvű japán tanárokat keres. A japánok foglalkoztatása pluszköltséggel jár, ezért minimális létszámban inkább csak tanári asszisztenként, rövid határidős szerződéssel alkalmazzák őket a helyiek mellett.
Ilyenkor van szükség olyan diákokra, akik Japánban gyűjtöttek tanulmányi tapasztalatokat. Iskolánk végzettjei a japán nyelv segítségével megismerik a japán emberek mentalitását és a japán társadalom helyzetét, ami lehetővé teszi számukra, hogy a jövőben japán nyelvtanárként keressék kenyerüket. Mi minden hallgatónak segítünk megtervezni karrierjét.

Tevékenységek

Nyelviskolánkban egész évben változatos programokat szervezünk. A szezonális eseményeken kívül (nyári fesztivál, tanfolyamzáró kirándulás stb.) igyekszünk maximálisan kihasználni a Jikei Csoport tagsága kínálta lehetőségeket. Számos közös rendezvényt bonyolítunk le a Csoport szakiskoláival, lehetőséget teremtve ezzel a nyelvgyakorlásra. Célunk, hogy közös programokon keresztül fejlesszük hallgatóink japán nyelvtudását.


●Sportnap

Az Aranyhéten (április vége május eleje) szervezett sportnappal az osztályon belüli csoportmunkát szeretnénk fejleszteni. A rendezvény résztvevői a testmozgás örömein túl jobban megismerkedhetnek csoporttársaikkal és életre szóló barátságokat köthetnek Japánban.
●Pályaválasztási tájékoztató

Iskolánkban évente háromszor tartunk pályaválasztási tájékoztatót, ahol nagyon sok értékes információhoz juthatnak a továbbtanulni illetve az elhelyezkedni szándékozók. Híres tokiói egyetemekről valamint a Jikei Csoport szakiskoláiból érkeznek tanárok illetve diákok a rendezvényre, hogy a felvételihez és a pályaválasztáshoz szükséges információikat megosszák a hallgatósággal.
●Gyakorlat a Tokyo Disney Resort-ban

A Tokyo Disney Resort (TDR) közel van iskolánkhoz, ezért ez egy könnyen kivitelezhető program. A TDR vendégközpontú szolgáltatástudatának elsajátításával hallgatóink különböző szintű feladatokat oldanak meg. Karácsonyi milliőben a TDR-ben összekötjük a kellemest a hasznossal.
●Közös program japán diákokkal

A Jikei Csoport tagiskolájaként japán diákokkal három havonta szervezünk közös programokat. Ez egy remek lehetőség arra, hogy hallgatóink kipróbálják japán nyelvtudásunkat, bemutassák nyelvüket illetve megismerjék a japán diákok életét.


●Prezentációs program

Egy év tanulás után a diákok különböző szintű tudás birtokába jutnak. A prezentációs program egy nagyszerű alkalom arra, hogy mindenki számot adjon tanév végi tudásáról. A diákok által választható szónoklatokban, előadásokban vagy japán színjátékokban nem csak a japán nyelvtudáson van a hangsúly, hanem a nézők tetszésének a megnyerésén is.

Szállás

●Diákszálló (kollégium)

A japán nyelvtudás fejlődésének nélkülözhetetlen eleme a kényelmes lakókörnyezet. Iskolánk kerékpárral 15 percre egy 150 szobás kollégiumba tud szállást biztosítani diákjainak. Életstílusnak megfelelően választható csoportos illetve magánszoba, vannak olyan részlegek, ahol bent lakik a kollégiumvezető is, és vannak normál bérlakás jellegű szobák is. Nyugodt és biztonságos környezetet kínálunk, ahol mindenki megvalósíthatja élete álmát.

●Homestay programok

Szeretnék több lehetőséget, hogy gyakorolhassan a japán nyelvet!
Szeretnék anyanyelvi közegben élni!
Szeretnék japán ismerősöket!
Szeretném a mindennapi életben megismerni a japán kultúrát és szokásokat!
A Japánban tanuló külföldi diákoktól gyakran hallhatunk hasonló kéréseket. Az ő elvárásaiknak tesz eleget a homestay program. Kevesen tudják, hogy Japánban is vannak olyan családok, akik határozott időre befogadnak külföldi diákokat (homestay program), és ezeknek a családoknak a száma évről évre növekvő tendenciát mutat. Másrészt egyre több külföldi fejleszti ezúton japán nyelvtudását illetve szerez közvetlen tapasztalatokat a japán kultúráról.
A Toyo Nyelviskola homestay programokkal kapcsolatos információkkal is segíti a hallgatókat.
Iskolánk kapcsolatban áll a Homestay in JAPAN! hálózattal, ahova körülbelül 1500 japán család regisztráltatta magát befogadóként, és ahol személyre szóló szolgáltatást nyújtanak a diákoknak.
Nincs kedve japán családban fejleszteni nyelvtudását?
※ Tanulási lehetőségekkel illetve jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseikre angolul vagy japánul válaszolunk.


  • Contact
  • Inquiry Form
  • Domitories
  • TLS PHOTO
  • TLS BLOG
  • TLS MOVIE
  • 卒業生の活躍
search
Facebook weibo cafe.naver youtube flickr