Jazyková škola Toyo(東洋言語学院)

Toyo Language School je japonská jazyková škola v Nishi-Kasai. Jde o městskou část, která boduje v celostátním žebříčku měst s nejpozitivnějším hodnocením ze strany japonských obyvatel.
Škola, kde si může každý student díky maximální pomoci vytvořit jasný obraz budoucnosti. To je Toyo Language School.


Zájemci si mohou v závislosti na cíli vybrat z pěti kurzů

Životní cesty, pro které se mohou absolventi rozhodnout, jsou různé: odborná škola, univerzita, postgraduální studium, univerzita uměleckého zaměření, práce v Japonsku a nebo jiné. V jazykové škole Toyo se snažíme uspokojit nároky každého studenta. V zájmu toho, aby mohl každý jednotlivec naplnit svoje představy a cíle, nabízíme pět kurzů.

●Pokračování v postgraduálním studiu

大学院Japonský systém postgraduálního vzdělávání se v mnohém liší od systému jiných zemí. Po té, co si přijatí účastníci kurzu osvojí základy japonského systému, se začnou pripravovat na další studium, a to dvakrát týdně během vyučování a v rámci individuální přípravy. Vyučování je zaměřené na rozvoj elementárních vědeckých schopností, potřebných ve všech výzkumných oblastech. Během individuální přípravy se pedagog věnuje studentovi (v poměru 1:1), který v dané přírodovědecké, humanitní nebo ekonomické oblasti dosáhl minimálně II. stupně vysokoškolského studia.


●Pokračování v univerzitním studiu

大学Na základě dlouholetých zkušeností s univerzitním vzděláváním organizujeme v TLS i speciální kurz pro zájemce o univerzitní studium. Pedagog, který kurz vede, je informovaný o všech aktualitách, týkajících se přijímacích pohovorů. Cílem kurzu je nejen úspěšné zvládnutí přijímacích pohovorů, ale i rozvoj logického myšlení, aby se na univerzitě vyloučily případné problémy s japonštinou. Během konzultace s příslušnýmpedagogem (v poměru 1:1) se student rozhoduje pro konkrétní univerzitu. Na zkoušce, kterou absolvují zahraniční studenti, hlásící se na japonské univerzity (…), se snažíme dosáhnout vysokého počtu bodů, t. j. součástí kurzů jsou i předměty jako japonskiý jazyk, všeobecně-vzdělávací předměty, matematika atd.


●Pokračování ve studiu na odborné škole

V Japonsku existuje přibližně 3000 odborných škol, ve kterých si studenti osvojují poznatky, bezprostředně spojené s výkonem budoucího povolání. Vybrat si mohou z široké nabídky oborů (např. animace, kuchařské umění, móda, turistický průvodce). V TLS jsme studentům nápomocní během celého procesu, aby nejdřív porozuměli vzdělávacímu programu odborných škol a našli si oblast, které se chtějí věnovat a následně, aby úspěšně absolvovali přijímací pohovory. Maximálně využíváme naše členství v největší síti odborných škol v Japonsku Jikei, proto umíme nabídnout takové programy, které připravují na další studium, a které jiné školy nemají (např. zážitky z praxe, návštěva škol).


●Pokračování ve studiu na univerzitě uměleckého zaměření

美術大学Na to, aby mohl někdo studovat na univerzitě uměleckého zaměření, např. na Umělecké univerzitě Tama nebo na Umělecké univerzitě Musashino, si musí kromě japonštiny osvojit i určité dovednosti jako např. vytváření skic či projektů. Japonské umělecké univerzity hledají talenty, kteří dokáží v souladu s uměleckými výzvami komunikovat s lidmi prostřednictvím “tvořivé činnosti”. Tím, že jsme pro posluchače jazykové školy Toyo zřídili uměleckou učebnu, a tím u nich měříme zátěž spojenou s cestováním, tím vychováváme účinnou formou studenty s bohatými komunikačními schopnostmi v japonštině. Zaměstnáváme pedagogy s odbornými výsledkami a dlouholetými zkušenostmi.


●Práce v Japonsku

jobSpeciální kurz je určený pro studenty, kteří chtějí po ukončení japonské jazykové školy začít pracovat. Podmínkou úspěšného přijetí do kurzu je státní zkouška z japonského jazyka 2. stupně (japanese Language Proficiency Test, JLPT) nebo tomu odpovídající znalost japonštiny. Během ročního kurzu studenti úspěšně absolvují státní zkoušku z japonského jazyka 1. stupně, zkoušku způsobilosti k práci v japonské firmě a zkoušku z administrativních prací. Mezi tím zabezpečujeme důslednou pomoc orientovanou na zaměstnávání našich studentů na pozicích praktikantů. Naším cílem je, aby se na trhu práce úspěšně uplatnili všichni absolventi kurzu.

Úvodní kurz pro učitele japonského jazyka

Proč nevyužijete zkusenosti z TLS doma?
V jiných krajích to jsou často domácí, kteří se vzdělávají v metodice vyučování japonského jazyka a stávají se učiteli japonštiny, a tak v mnohých japonských jazykových školách hledají učitele s japonským mateřským jazykem. A protože zaměstnávání Japonců zvyšuje i náklady, jako pomocné učitele angažují na určitou dobu jen velmi malý počet Japonců, kteří se učí spolu s místními.
V takových případech jsou potřební studenti s japonskými studijními zkušenostmi. Díky tomu, že se naši studenti v TLS učí japonský jazyk, seznamují se s Japonci a japonskou společností, a tak mají v budoucnosti příležitost se uplatnit jako učitelé japonštiny. TLS pomáhá studentům si naplánovat kariéru.

Aktivity

V jazykové škole Toyo organizujeme různé aktivity během celého roku. Protože jsme členskou školou sítě Jikei, kromě sezónních akcí jako letní festival, výlet absolventů atd. připravujeme mnoho společných akcí s obdobnými školami. Uvedené programy zabezpečují studentům cenné příležitosti, aby využívali japonský jazyk v praxi. Prostřednictvím nich bychom chtěli studentům pomoct dále rozvíjet jejich jazykové znalosti.


●Sportovní den

Cílem sportovního dne, který se koná při příležitosti Zlatého týdne (konec dubna – začátek května), je rozvíjet ve třídách týmovou práci. Byli bychom rádi, kdyby si díky sportu dokázal každý jednotlivec vybudovat sociální vazby, začlenil se do kolektivu a navázal přátelství pro svůj život v Japonsku.
●Informace o možnostech dalšího studia

V jazykové škole Toyo organizujeme informační seminář o možnostech dalšího studia třikrát ročně. Při této příležitosti k nám přicházejí pedagogové a studenti z prestižních tokijských univerzit a odborných škol, které jsou součástí sítě Jikei. Pouze zde mohou zájemci získat informace o přijímacích zkouškách a o studiu samotném.
●Praxe v Tokyo Disney Resort

Tokyo Disney Resort (TDR) se nachází v blízkosti TLS, proto jeho návštěvu není možné vynechat. Tímto se seznámíme maximální přívětivostí, která je typická pro služby TDR, řešíme úlohy na různých úrovních. Během vánoční návštěvy TDR se učíme v rámci zábavy.
●Společný program s japonskými studenty

Jako členská škola sítě Jikei máme možnost organizovat jednou za čtvrt roku společný program s japonskými studenty. Je to vynikající příležitost pro to, abychom si vyzkoušeli svoje znalosti japonštiny, předali ostatním něco z našho jazyka nebo se dozvěděli víc o životě japonských studentů.


●Prezentace výsledků

Po roce studia je vědomostní úroveň u jednotlivých studentů různá. Březnová prezentace studijních výsledků, která zároveň předznamenává konec školního roku, je výbornou příležitostí k tomu, aby každý předvedl svoje schopnosti. Při rozhovoru, přednášce či japonském divadelním představení atd. sehrává důležitou úlohu nejen znalost japonštiny, ale i přitažlivý obsah vystoupení.

Ubytování

●Internát

Rozvoj jazykových dovedností podporuje i příjemné ubytování. Toyo Language School zabezpečuje asi 150 internátních pokojů, vzdálených 15 minut na kole. Samostatné ubytování na internátu, bydlení s internátním pedagogem, nájemní byt, si mohou studenti vybrat dle svého individuálního životního stylu. Každý si může splnit sny o klidném a bezpečném způsobu života.

●Návštěva rodin

Uvítal bych víc příležitostí komunikovat v japonštině!
Chtěl bych žít v japonském jazykovém prostředí!
Chtěl bych se seznámit s Japoncemi!
Chtěl bych se seznámit s japonskou kulturou a zvyky v reálném životě.
Věty, které často zaznívají z úst zahraničních studentů, studujících v Japonsku. Návštěva rodin uspokojuje právě jejich potřeby. O tom, že v Japonsku existuje tato možnost, se ještě příliš mnoho neví, ale počet hostitelských rodin rok od roku stoupá. Mnoho zahraničních zájemců si tak cvičí znalosti japonštiny nebo si rozšiřují vědomosti o japonské kultuře.
V zájmu dosažení co nejlepších studijních výsledků poskytuje jazyková školy Toyo svým posluchačům informace o možnostech návštěv v rodinách.
TLS je spojení se sítí Homestay v Japonsku!, v které je zaregistrováno přibližně 1.500 hostitelských rodin z celého Japonska a která pomáhá studentům prostřednictvím služeb, šitých na míru.
Proč si nevyzkoušíte návštěvu rodiny tak, abyste se ještě výce zdokonalili v japonském jazyce?※ Na otázky a přihlášky, související se studiem v Japonsku, odpovídáme v angličtině nebo japonštině.


  • Contact
  • Inquiry Form
  • Domitories
  • TLS PHOTO
  • TLS BLOG
  • TLS MOVIE
  • 卒業生の活躍
search
Facebook weibo cafe.naver youtube flickr